Voor- en naschoolse opvang

Voor-en naschoolse opvang

MOUTSTRAAT
In de mout kunnen kinderen terecht vanaf 7u30 in de buitenschoolse opvang De Buiteling.
De opvang is betalend tot 8u30.

De naschoolse opvang gebeurt eveneens door De Buiteling. 

Meer info vind je hier naast.

OPGELET: na de herfstvakantie 2018 moet je je kind OP VOORHAND inschrijven! 

VAARTSTRAAT

In de vaart zal vanaf 7u30 één van de opvoedsters de kinderen opvangen op het eerste verdiep.
De naschoolse opvang gebeurt eveneens door onze opvoedsters. 

Kinderen kunnen op school in de Vaart blijven tot 18u.
De opvang is betalend vanaf 15u40.
Ochtendopvang: € 1,2 per week
Avondopvang: € 0,75 per begonnen halfuur
Middagopvang: € 0,25 per dag

OPGELET: ouders die hun kinderen te laat ophalen moeten CASH, een boete van 10€ per begonnen kwartier betalen aan de begeleider! 

Op woensdag is er geen naschoolse opvang in de Vaart.
De kinderen worden dan opgevangen in de Mout, door IBO De Buiteling, eveneens betalend.
Voor ouders die het wensen en die hun kinderen op voorhand hebben ingeschreven, kunnen ook hun kinderen elke weekdag opgevangen worden in De Buiteling.
Monitoren komen hen afhalen om 15u45 in de Vaart.
Let wel: Indien de leerling niet op hun lijst voorkomt, wordt hij niet meegenomen.

IBO De Buiteling

Meer info vind je op de website van IBO De Buiteling: http://www.debuiteling.be/

In De Buiteling Kogelstraat staat er een sterk team voor de kleuters en een stevig team voor 6+ elke dag paraat om uw kinderen op te vangen.
De Buiteling is er voor alle Nederlandstalige kinderen. We geven voorrang aan kinderen van onze partnerscholen:

BS De Kleurdoos (+ afdeling Vaartstraat)
Maria Boodschap Brussel

en aan:

Kinderen die in centrum Brussel wonen
Kinderen wiens ouders in centrum Brussel werken/studeren

Openingsuren

Maandag tot vrijdag: 7u30 – 8u45 en 15u35 – 18u20
Woensdag: 12u – 18u20 
Vakanties & schoolvrije dagen: 7u30 – 18u20