VISIE EN SCHOOLCULTUUR

Brede basisschool De Kleurdoos, waar onze Ketjes buiten de lijntjes kleuren! 

De Kleurdoos is een multiculturele school in het hartje van de Brusselse vijfhoek. Zij behoort tot het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Sinds 2002 stijgt het aantal Nederlandstalige kinderen gestadig en stilaan wordt de school een weerspiegeling van de buurt. Het begrip “ Brede School” is voor de Kleurdoos geen ijdel begrip. In de Moutstraat zijn er verschillende organisaties aanwezig zoals IBO De Buiteling, Kunstacademie Anderlecht en Circus Zonder Handen. Deze organiseren vooral activiteiten na de schooluren. Tijdens die naschoolse activiteiten kunnen kinderen zich op een verantwoorde, en gezonde wijze verder ontplooien in het Nederlands. Wij hechten ook veel belang aan een goede wisselwerking tussen ouders en schoolteam. Via de schoolraad en een actieve ouderwerkgroep, alsook door het organiseren van koffiemomenten op geregelde tijdstippen trachten we dit tot stand te brengen. Prioriteiten Pijler 1: Brede school Een van de meest kenmerkende eigenschappen van onze school is het dat het een brede school is én een open school: Het gebouw wordt 7 dagen op 7 in gebruik genomen, alle weken van het jaar. Vanuit het concept brede school hanteren we het “breed leren” als een uitgangspunt. We streven naar een zo breed mogelijke ontwikkeling van talenten van onze Brusselse Ketjes. We denken hierbij aan het breed aanbod aan activiteiten (intra en extramuros) die passen binnen onze leerlijnen. Pijler 2: Brussel Brussel, hoofdstad van Europa. De kinderen van De Kleurdoos hoeven maar een stapje uit de school te zetten om meteen in contact te komen met een brede waaier aan uitdagingen, activiteiten en ontplooiingskansen. Maar onze kinderen en jongeren hebben ook nood aan ruimte. Pijler 3: Respect Sociale vaardigheden. De Kleurdoos kenmerkt zich door een zeer grote diversiteit aan leerlingen. Verschillende culturele achtergronden, taalvariatie, sociaal-economische afkomst, … noem maar op. Samenleven in deze diversiteit is geen evidentie. Met elkaar leren en spelen in deze context moet met respect gebeuren. We zetten daarom in De Kleurdoos extra in op sociale vaardigheden. Pijler 4: Openheid In De Kleurdoos is er plaats voor iedereen. Dat vraagt een open geest. Pijler 5: Warmte Kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen op school. Leerkrachten moeten met plezier komen lesgeven.