Communicatie met de school.

AGENDA EN HEEN- EN WEERMAPJE

Leerlingen vanaf het 1ste leerjaar hebben een agenda. Dit is het contactmiddel tussen ouders en de school. Bekijk en onderteken iedere dag de agenda. Zorg dat je kind steeds in orde is met wat in de agenda wordt gevraagd.

Voor de kleuters is er het heen- en weermapje. Dit is de voorloper van de agenda. In het heen- en-weermapje zitten briefjes zodat de ouders weten wat hun kind in de klas leert.

De agenda en heen- en-weermapje moeten altijd in de boekentas blijven.

OUDERCONTACTEN

Tijdens de individuele oudercontacten bespreek je samen met de juf of meester de evolutie van je kind. De data krijg je ruim op voorhand.
Het onthaalklasje en de 1ste kleuterklas hebben 3 keer per jaar oudercontact: begin schooljaar, eind januari en eind juni.
De 2de en 3de kleuterklas hebben 3 keer per jaar oudercontact: begin schooljaar, eind februari en eind juni.
De leerjaren hebben 3 keer per jaar oudercontact. Samen met de leerkracht bekijk je het tweemaandelijks rapport.

OPENKLASMOMENTEN

Voor een ouder is het overweldigend wanneer je kindje voor het eerst naar school gaat. Je zit met veel vragen. Welke activiteiten zijn er allemaal in de klas? Wat doet mijn kind allemaal?
De kleuterklassen organiseren in het begin van het schooljaar een openklasmoment. Sommige kleuterklassen organiseren ook een tweede, meer interactief, openklasmoment. Zulke interactieve momenten waar ouders meedoen, worden ook in de leerjaren georganiseerd.

 

 

 

Praten is belangrijk

Praten is belangrijk! Aanslepende problemen, misverstanden of moeilijkheden worden anders steeds groter en helpen niemand. Aarzel daarom niet om de juf of meester aan te spreken.

Maak een afspraak met de juf of meester zodat je de activiteiten en toezichten niet stoort.

Hoe maak ik een afspraak?

  • Steek een briefje in het heen- en weermapje of in de agenda van je kind.
  • In het leraarslokaal vind je alle juffen en meesters. Spreek hen daar aan om een datum en uur af te spreken. Je kan ze aanspreken tussen 8:30 en 8:40.
  • Sommige leerkrachten mag je ook een e-mailtje sturen. Vraag gerust het e-mailadres aan de juf of de meester.
  • Je kan ook steeds bij de directie terecht. Bel even, stuur een e-mail of kom persoonlijk naar school.