Dagindeling

We willen graag een “Warme” school zijn. Ouders zijn altijd welkom in de gebouwen van de school. Enkele afspraken:

‘s Morgens komen de kinderen toe tussen 8.30 en 8.45 uur op school. De kinderen gaan onmiddellijk naar de speelplaats. Neem afscheid van je kinderen in de inkomhal (de “Kiss en Move” zone). Blijf als ouder zo kort mogelijk op de speelplaats.
Verwittig de leerkracht indien een ander persoon je kind s ’avonds komt ophalen.

Leerlingen die s’ middags thuis eten komen ten vroegste om 13.15 uur terug naar school.
Om 15.30 uur wachten de ouders hun kinderen op aan de “Kiss en Move” zone.

Voor de vestiging aan de Moutstraat: De ouders halen hun kinderen op langs de achterkant van de school. (Kogelstraat 29).
Gelieve niet aan te bellen! De poort wordt op tijd geopend.

Kleuters Moutstraat en groep 1 Vaartstraat:
8u45: verzamelen van kinderen op de speelplaats
8u45-10u: activiteiten in de klas
10u-10u15: speeltijd
10u15-11u30: activiteiten in de klas
11u30-12u05: refter
12u05-12u40: middagspeeltijd
12u40-14u: activiteiten in de klas
14u-14u15: speeltijd
14u15-15u20: activiteiten in de klas
15u20: naar huis

Lager Moutstraat en groep 2 Vaartstraat:
8u45: verzamelen van kinderen op de speelplaats
8u45-10u25: 1ste en 2de lesuur
10u25-10u40: speeltijd
10u40-12u20: 3de en 4de lesuur
12u20-12u55: refter
12u55-13u30: middagspeeltijd
13u30-14u20: 5de lesuur
14u20-14u35: speeltijd
14u35-15u25: 6de lesuur
15u25: naar huis

Op woensdag eindigt de school om 12u20.
In bijlage een weekplanning zoals deze in onze school van toepassing is .

Pauzes en middageten

’s Middags kan je kind eten in de refter. Je kind brengt zijn boterhammen mee of hij blijft warm eten.

Op het einde van elke maand ontvang je een factuur .

Wanneer je je kind geen warme maaltijden meer laat eten, zeg je dit 1 maand op voorhand op het secretariaat. Ook leerlingen die willen beginnen met warme maaltijden zeggen dit 1 maand op voorhand.

Voor de voor- en namiddagpauze geef je je kind fruit mee en water.

Om de afvalberg te verminderen vraagt de school om geen verpakkingen mee te geven (geen koekjes in een aparte verpakking, geen boterhammenpapier , geen plastiekfolie, geen aluminium verpakking, …)

Drank mag alleen in een drinkbus (geen tetra-pak, geen aluminium drankverpakking, geen plastiek flessen, …)

Het is niet toegelaten om snoep, chocolade of koolzuurhoudende dranken zoals cola of limonade mee te geven aan je kind.