Godsdienst of zedenleer: Een keuze

In de lagere school kiezen de ouders zelf welk vak levensbeschouwing hun kind moet volgen. Je kan kiezen tussen één van de erkende godsdiensten of het vak niet-confessionele zedenleer. Op het einde van de 3de kleuterklas krijgen de ouders informatie over de keuzemogelijkheden. De keuze duidt je aan op een formulier.

Elk jaar kan je beslissen om van godsdienst te veranderen. Dit gebeurt tijdens de eerste week van september.

Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging problemen hebben met het volgen van één van de aangeboden vakken kunnen een vrijstelling vragen.