ONZE SCHOOL

Pedagogisch Project

Onze school is een school van het Gemeenschapsonderwijs.

Bij ons is iedereen welkom, wij sluiten niemand uit. Wij zijn nieuwsgierig en geïnteresseerd. We garanderen respect voor iedereen, maar verwachten ook dat iedereen verdraagzaam is.
We brengen onze leerlingen bewust in contact met mensen met een andere mening, met mensen uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden, met mensen dichtbij en aan de andere kant van de wereld.
Op die manier willen we onze kinderen laten opgroeien tot burgers van morgen.
Zo worden het mensen die zich betrokken voelen. We brengen bij hoe ze zich kunnen inleven. Ze leren kritisch naar de wereld kijken maar verwachten ook dat ze bereid zijn hun mening aan te passen. We helpen hen om hun mening op een respectvolle manier te verwoorden. Diversiteit is een verrijking, we bestrijden elke vorm van discriminatie.

Omdat we respect hebben voor de verschillen tussen onze leerlingen, willen we hen ook als individu ondersteunen. Ze moeten zich goed voelen in hun vel. Gezonde kinderen, kinderen die weten waar ze goed in zijn. Kinderen die overtuigd zijn dat ze elk apart een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld. We leren hen daarom verantwoordelijkheid te dragen. We stimuleren hen door hen te vertrouwen als mens.

Schoolreglement

Bij de inschrijving ontvangen de ouders het schoolreglement. Ouders ondertekenen het reglement voor ‘gelezen en goedgekeurd’. Het volledige schoolreglement kan je bekijken of op het secretariaat of via deze link: schoolreglement 2022-2023

Woord van de directeur

Kom jij ook naar De Kleurdoos om te ontdekken, te leren, te spelen, te sporten en te beleven? Samen zijn we de school en de Brede school: kinderen, ouders, leerkrachten, opvang, begeleiders,… in onze buurt en onze stad!

Samen maar niet hetzelfde, want iedereen is verschillend. In De Kleurdoos steunen we elke leerling als individu. Onze leerlingen moeten zich goed voelen in hun vel. We leren ze verantwoordelijkheid dragen en stimuleren door ze te vertrouwen als mens.

Bij De Kleurdoos is iedereen welkom. Wij sluiten niemand uit. We garanderen respect voor allen en verwachten verdraagzaamheid van iedereen. Diversiteit is een verrijking; we bestrijden elke vorm van discriminatie. Op die manier willen we onze kinderen laten opgroeien tot burgers van morgen. De Kleurdoos staat midden in de Brede school ‘Buiten de lijntjes’, het netwerk van organisaties die activiteiten aanbieden voor kinderen en jongeren. Een uitgebreid aanbod van sport en workshops, vakantiestages, middagactiviteiten, … biedt verdere ontwikkelingskansen en kwaliteitsvolle ontspanning buiten de schooluren. Alle activiteiten vinden, op enkele uitzonderingen na, plaats op de campus van De Kleurdoos.

Onze school is een open school. Je bent als ouder nauw betrokken bij de schoolgemeenschap. Je krijgt inspraak en kunt meedoen aan tal van initiatieven van de oudergroep. Er is een wekelijks koffiemoment en elk jaar organiseren we evenementen zoals de barbecue, de schoolfuif en de wereldkeuken.

Heb je vragen of wil je meer praktische informatie? Twijfel dan niet om ons te contacteren.